Kółka Różańcowe

W wielu miejscowościach parafii Sędziszów nadal działają założone z inicjatywy księdza Łuczyka Kółka Różańcowe, m.in w Zielonkach, Borszowicach czy Zagajach.
W Zielonkach do dziś istnieją męskie i żeńskie Kółka, które spotykają się po każdym nabożeństwie i Mszy św.
W swoich intencjach nie zapominają o osobie ks. Łuczyka. Pamięć o Nim jest ciągle żywa, a członkowie kółek są wierni nauką swojego byłego proboszcza.

Na zdjęciu Kółko Różańcowe z Zielonek